Vergoedingen

Oefentherapie wordt deels vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen staat vermeld. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verschillen per verzekering.

Bent u jonger dan 18 jaar?
Dan worden de eerste 9 behandelingen voor Oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Eventuele extra behandelingen worden vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. U kunt in uw polis controleren hoeveel behandelingen worden vergoed. Heeft u een chronische aandoening, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder?
Dan wordt Oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt. Heeft u geen chronische aandoening óf een chronische aandoening die niet op deze lijst vermeld staat, dan worden de behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. U kunt in uw polis controleren hoeveel behandelingen worden vergoed.

Controleer voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neem het polisblad mee bij de eerste behandeling. Oefentherapie Heel heeft met alle zorgverzekeraars een contract.