Vergoedingen

Vergoedingen

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen Oefentherapie zijn opgenomen. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen* staat.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor Oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Eventuele extra behandelingen worden vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. U kunt in uw polis controleren hoeveel behandelingen worden vergoed. Heeft u een chronische aandoening*, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt Oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst chronische aandoeningen* voorkomt. Heeft u geen chronische aandoening óf een chronische aandoening die niet op deze lijst vermeld staat, dan worden de behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. U kunt in uw polis controleren hoeveel behandelingen worden vergoed.

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neem het polisblad mee bij de eerste behandeling. Oefentherapie Heel heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

* Lijst chronische aandoening: in de rechterkolom kunt u de lijst ‘chronische aandoeningen’ terug vinden. Alle andere indicaties komen niet voor langdurige therapie in aanmerking. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).